Návesové súpravy

História spoločnosti

Vznik firmy DELTA sa datuje od roku 1999, kedy bola založená ako dopravná firma, ktorá od začiatku úzko spolupracovala s firmou EUROPLAC ako hlavným obchodným partnerom pri preprave jeho tovaru. Táto naša spolupráca pokračuje dodnes a neustále sa dynamicky rozvíja podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Vozový park od začiatku spĺňa všetky zákonom stanovené kritéria a emisné normy tak pre ekológiu, ako aj pre bezpečnosť cestnej premávky. Začínali sme s dvoma novými návesovými súpravami, postupom času sa vďaka vysokej spoľahlivosti a kvality pri preprave tovaru firma postupne rozrastala až po súčasnú podobu, keď firma disponuje 14 najmodernejšími návesovými súpravami a vlastnými skladovými priestormi vybavenými výkonnou manipulačnou technikou.

Dnes sa naša firma teší uznaniu od zákazníkov, ktorých potreby a požiadavky pri preprave tovaru sú u nás stále na prvom mieste.

Vlastný logistický areál

V roku 2017 sme skončili s výstavbou vlastného logistického areálu, aby sme mohli rýchlejšie reagovať na meniace sa potreby našich partnerov.